Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

Toprak Ana Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle, “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Orsa İnşaat Film Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd (bundan böyle “Orsa Ltd” olarak anılacaktır) ile siteye üye olan kullanıcı arasında, kullanıcının siteye üye olması amacıyla, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Orsa Ltd: Orsa İnşaat Film Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti / Bayramiç – Çanakkale.

Kullanıcı: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanmayı hedefleyen gerçek kişi.

Alıcı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, üretici/tedarikçi tarafından satışa sunulan malları satın alan bireysel kullanıcı (satışlar sadece perakende esaslıdır).

Üretici: Sitede sunulan hizmetler kapsamında, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu temiz ve sağlıklı gıda ürünlerini, kullanıcılara yönelik olarak üreten ve satışa arz eden ve tüm yasal satış sorumluluğuna haiz gerçek kişi veya tüzel kişilik.

Tedarikçi: Sitede sunulan hizmetler kapsamında, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu temiz ve sağlıklı ürünleri, kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden ve tüm yasal satış sorumluluğuna haiz gerçek kişi veya tüzel kişilik.

Satıcı: Üretici veya tedarikçi

Site: www.toprakana.com.tr isimli web alan adından ve bu web alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi: Alıcı ve satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının gerçekleşmesi amacıyla, bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde, Orsa Ltd tarafından sağlanan sistem.

3. Hizmet tanımı

www.toprakana.com.tr web sitesine kayıtlı satıcı ve tüketicilerin internet ortamında buluşması, üreticilerin ve tedarikçilerin kendilerini ve ürünlerini web sitesi üzerinde tanıtması, satıcıların tüketicilere bu ürünleri farklı ödeme alternatifleri (banka hesabına EFT veya kredi kartıyla) ile evsel kullanım amacında perakende olarak (varsa KDV, ve – üretici bazında aksi belirtilmedikçe, kargo bedeli dahil olarak) satması, söz konusu ürünlerin tercih edilen teslim noktasına anlaşmalı kargo şirketi ile taşınması, tüm fonksiyonlara/ürünlere/kişilere ait yorumların değerlendirilmesi ve üye ağı ile geliştirilecek iletişim ve e-bültenler hedeflenen hizmetler bütününü oluşturur.

Sunulan hizmetler sadece perakende ve evsel amaçlı olup, Gelir Vergisi Kanunu 94. maddede yer alan kurum ve kuruluşların (*) www.toprakana.com.tr üzerinden ürün satınalması yasal değildir. Tüketici, izin verilen kapsam dışında satın alım yaptığı takdirde tüm yasal sorumluluk kendisine aittir.

(*): Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

Kullanıcılar, Internet, servis sağlayıcılar veya sunucular üzerinde oluşabilecek arıza ve buna bağlı hizmet aksamalarından Orsa Ltd firmasını sorumlu tutmayacaklarını peşin olarak kabul ederler.

Üretici ve tedarikçiler tarafından satışa sunulan ürünlere ilişkin tüm yasal sorumluluk, satışı Orsa Ltd yapmadığından dolayı, sadece ilgili üretici ve tedarikçilere aittir.

Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe, bu hizmetler, Orsa Ltd tarafından herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden haber vermeksizin ve taraflara karşı ek bir yükümlülük altına girilmeksizin değiştirilebilir veya sonlandırılabilir. Ancak bu durumda, kargo bedeli dışında, alınan tüm bedellerin geri ödenmesi veya bedeli alınan hizmetin sonlandırılması Orsa Ltd. yükümlülüğündedir.

4. Hizmet Şartlarında Değişiklik Yapma

Bu hizmetin şartları, Orsa Ltd. tarafından önceden haber verilerek veya verilmeksizin her zaman güncellenebilir. Hizmetlere ilişkin şartların güncel sürümü bu sayfalarda yer alır.

5. Kayıt

Satıcıların ve tüketicilerin www.toprakana.com.tr sitesine kaydolurken doğru, hatasız ve eksiksiz kayıt bilgileri vermesi gerekmektedir. Kayıt işleminin bir parçası olarak kullanıcı adı ve şifre seçilmesi istenir. Kullanıcı adıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerden kullanıcılar sorumludur.

www.toprakana.com.tr 18 yaşından büyük kullanıcıların üyelik işlemlerine izin verir. 18 yaş altında kullanıcıların üyelik işlemlerinden ve yanlış/hatalı bilgi beyanından doğabilecek aksamalar ve yasal sorumluluk sadece kullanıcılara aittir.

6. Sipariş, satış, faturalama, teslimat süresi ve adresi

Satıcı tarafından belirlenen ve Orsa Ltd şirketine yazılı olarak sağlanan ürün bilgi içeriği (aksi yönde bir bilgi verilmedikçe stoklarında var olduğu kabulünde, özellikleri, birim ve birim fiyatları) kapsamında olmak koşuluyla, tanıtımı yapılan ve satışı gerçekleşen ürünlere ait tüm yasal sorumluluk satıcıya aittir.

www.toprakana.com.tr üzerinden yapılan satışlar sadece üretici ve tedarikçiler tarafından yapıldığından, satışa sunulan kutulardaki ürünlere ilişkin üretim izinleri, kalite ve doğru miktarda sevkıyat, fiyatlandırma, kutulara gerekli resmi belgelerin eklenmesi ve satışa yönelik diğer yasal tüm yükümlülükler sadece ilgili satıcı sorumluluğundadır.

Sipariş, ilgili sipariş koduna ilişkin toplam TL bedelinin Orsa Ltd nin web üzerinde önerdiği ödeme sistemlerinden birinin gerçekleştirilmesi sonucu (EFT işlemlerinde ilgili bedelin şirket hesabımıza geçtiği saat esas alınarak) geçerlilik kazanır. Alıcılar bir sevkıyat süresi içinde aynı alıcı adresine üretici/tedarikçi bazında sadece bir sipariş verebilir; birden fazla siparişlerde oluşabilecek lojistik karışıklık veya yasal sınırlamalardan sadece alıcı sorumludur.

Ürünlere ilişkin resmi ödeme belgesi (fiş, fatura, vb), eğer üreticiler vergiden muaf değilse, sipariş ile birlikte müşteriye teslim edilir. Sipariş verilen ürün vergiden muaf küçük üreticilere yapılmış ise, bu üreticilerin resmi belge düzenleme yükümlülüğü yoktur. www.toprakana.com.tr üzerinde verilen hizmetlere ilişkin olarak Orsa Ltd alıcılara bir faturalama yapmaz (zira satışı Orsa Ltd yapmaz; ilgili hizmetlere ilişkin hizmet faturalaması sadece, satışın gerçekleşmiş olması kaydıyla satıcılara yapılır).

Yola çıkan ürünlerin (web sitesinde üye girişi sonrası “siparişim” başlığı altında yayınlanan bilgi doğrultusunda) ilgili kargo (aksi belirtilmedikçe Yurtiçi Kargo) şubesi ile takibi müşteri sorumluluğundadır. Kargonun adrese kusurlu ulaşması (kutunun hasar görmesi, kutu içindeki ürünün hasar görmesi veya ürünün kaybolması), hatalı / eksik adres bilgisi veya hatalı / eksik telefon numarası bildirimleri veya adreste bulunamama gibi durumlardan doğabilecek aksamalardan Orsa Ltd sorumlu değildir.

Kargodan teslim alınma aşamasında, kargo taşımacılığına bağlı olarak kusurlu olabilecek kutu/paket/ambalaj durumu veya ürün (kırılma, zarar görme, eksik olma, vb) durumu teslimat esnasında kargo elemanına tutanak tutturularak tespit ettirilmelidir. Kusurlu ambalaj durumu varsa, ayrıca fotoğraf ile tespit edilebilirse fayda sağlar.

Ürünlerin üreticiden direkt geliyor olması sebebiyle, tüketicilerin olası memnuniyetsizlik durumlarını www.toprakana.com.tr sitesi aracılığı ile e-posta ile yazılı olarak bildirmesi önem taşır.

Siparişi verilen ancak stoklarda olmaması sebebiyle sevk edilemeyen ürünler yerine alternatif ürünler gönderilebilir veya siparişi verilen ürünler bir sonraki siparişte sevk edilebilir. Stoklarda bir sonraki sevk tarihinde olmayacaksa veya muhakkak suretle derhal talep edilirse bedelleri alıcıya iade edilir. Alıcılar, sipariş listesinde eksik kalan veya kusurlu olan ürünler sebebiyle diğer ürünleri de iade edemezler.

Üreticilerin hasat ve sevkıyat günleri, site üzerindeki üretici kutusunda yer almaktadır. Teslimat süresi, normal yol ve hava koşullarında, siparişin ilgili üreticinin web sitesinde belirtilen sevkıyat gününden evvel mesai saati bitimine dek ödemesi onaylı şekilde alınması kaydıyla, ürün talep edilen üretici adresi ile alıcı adresi arasındaki mesafe esas alınarak, 600 km ye kadar 1 işgünü, 600 km sonrası 2 işgünü olarak hedeflenir. Ancak üreticilerin veya tedarikçilerin mevsimsel yoğunlukları veya stoklarda talep edilen ürünlerin geçici olarak yer almaması veya istem dışı acil durumlar gibi sebeplerle sevk günlerinde gecikme olabilir. Bozcaada çıkışlı siparişlerde sevkıyat süresi en az 2 gündür.

Sipariş aşamasında teslimat için belirtildiyse, alıcı adresinde bulunamadığı takdirde, ürün kutusu imza karşılığı apartman/site görevlisine de teslim edilebilir. Söz konusu adreslerde ürünleri teslim alacak kimse bulunamadığı takdirde, sipariş en yakın ilgili kargo şubesinden takip edilmeli ve gecikmeden teslim alınmalıdır. 2 günü aşan beklemelerde ürününün üretici/tedarikçiye kargo firması tarafından iade olarak geri yollanması durumunda, ürün bedeli alıcıya iade edilmez.

Kargo firmasından veya yol kaynaklı olası kusurlu hizmetlerden Orsa Ltd. sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda Orsa Ltd, alıcı ve diğer ilgili taraf (kargo firması veya satıcı/tedarikçi) arasında uzlaşma sağlama konusunda azami gayreti sağlar.

7. İptal şartları

Siparişin iptal işlemi, sadece kullanıcı için hazırlanan siparişi oluşturan taze ürünlerin henüz hasat edilmemiş veya mamul ürünlerin kargoya teslim edilmemiş olması kaydıyla gerçekleşebilir. Sipariş iptaline ilişkin geri ödemelerde banka masrafları kullanıcıya aittir.

8. İade şartları

Siparişi verilen ve satın alınan sorunlu ürünler, teslimat aşamasında veya aynı gün içinde kargo şubesine eksiksiz olarak iade edilebilir.

Taşıma sırasında ürünün zarar görmesi veya kargo firmasınca gecikmeli olarak adrese teslim edilen ürünlerin zarar görmesi durumunda, mal teslim alınmayarak kargo firmasında tutanak tutturulmalıdır; bu koşullarda oluşan zarar ve bedel iade talep işlemi kargo firmasından talep edilmelidir (üretici/tedarikçi sorumluluğunda değildir).

Taşıma kaynaklı olmamak koşuluyla iade edilecek ürünler için önce alıcı ve üretici/tedarkçi arasında direkt iletişim kurularak mutabakat sağlanması gerekir ve mutabak sonrası iadesi yapılacak ürünler sadece ilgili üretici/tedarkçi adresine gönderilmelidir. İade kargo için müşteriler bir bedel ödemez.

Tüm ilgili bilgilendirmeler, teslimatta veya kullanıma ilişkin sorunlarda kullanımdan en geç 2 gün sonra, ilgili sipariş kodu ile ilişkinlendirilerek, sitede İLETİŞİM bölümü içinde “sorun bildirim” başlığı altında yapılmalıdır. Daha geç yapılan şikayetlerde gıda maddelerinin durumunu doğru tespit edebilme imkanı azalmaktadır.

9. Materyal Kullanımı

www.toprakana.com.tr içinde yer alan materyaller yalnızca kişisel kullanım amaçlıdır. Orsa Ltd. yazılı izni olmadan materyaller satılamaz, değiştirilemez, herhangi bir genel veya ticari amaçla çoğaltılmaz, görüntülenemez, dağıtılamaz. Sağlanan yazılımların ve diğer öğelerin kullanımında yasal kurallar geçerlidir.

10. İçerik, bilgilendirme ve ürün sorumluluğu

Site üzerinde kullanıcılar (üreticiler, tüketiciler ve diğer site ziyaretçileri) tarafından yayınlanan metin, resim ve veritabanında saklanan diğer içerik bilgisi yalnızca bu içeriği sağlayan kişilerin sorumluluğundadır. Siteye yollanan içeriğin yanıltıcı veya uygunsuz olmasından kaynaklanan yasal sorumluluk sadece bu içeriği sağlayana aittir.

Orsa Ltd. hiçbir koşulda, üreticiden tüketiciye kargo firmasının lojistik desteğinde direkt olarak sağlanan kutu ve ürünlerin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir sorun, hastalık veya her türlü kayıp ve hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar (üreticiler, tüketiciler), söz konusu hizmetin sağlanması konusunda gerekli teknolojik altyapı ve lojistik planlama desteğinde Orsa Ltdnin azami gayret ve www.toprakana.org sitesinde yer alandestek beyanına bağlı etik kurallar çerçevesinde olduğunu, ilgili hizmet ve ürünlere ilişkin tüm riskleri değerlendirme konusunda sadece kendilerinin sorumlu olduklarını teyit ederler.

Kullanıcılar, Orsa Ltd nin ilgili ürünleri ön değerlendirmeden geçirmediğini, denetlemediğini, düzenlemediğini ve bunlarla ilgili yasal düzenlemelerden sorumlu olmadığını peşin olarak kabul ederler.

Kullanıcılar proje, üreticiler ve satınaldıkları ürünler konusunda yaptıkları yorumların www.toprakana.com.tr üzerinde yayınlanmasını, aksi yönde yazılı bir talepte bulunmadıkları sürece, kabul etmiş sayılırlar.

11. Uygun Davranış

Site üzerinde hizmet alan ve teknik hizmet verenler (yazılımcı, hosting ve iletişim hizmeti sağlayan kurumlar) sisteme zarar verebilecek hiçbir girişimde bulunamazlar ve her tür davranışlarından ve bunların doğurabileceği sonuçlardan sorumlu olduklarını kabul ederler.

Kullanıcılar (üreticiler, tüketiciler ve diğer site ziyaretçileri) www.toprakana.com.tr sitesi üzerinde şu davranışlarda bulunmamayı kabul ederler:

1. hak sahibi olmadan, ticari marka, telif hakkı, ticari sır veya mülkiyet haklarını ihlal eden içerik gönderme veya içerik kopyalama;
2. sisteme (müşterilere, Orsa Ltd firmasına, çiftçilere, teknik altyapıya, vb.) zarar verici girişimlerde bulunmak;
3. başka bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmek veya sahte kimlik ile siteye girmek;
4. başka bir kullanıcının bu hizmeti kullanmasını veya bu hizmetten yararlanmasını kısıtlama veya engelleme;
5. hizmeti yasadışı veya izinsiz amaçlarla kullanma;
6. hizmetin içerdiği telif hakkı, ticari marka hakkı veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin bildirimleri kaldırma;
7. hizmetin bir bölümünü almak veya dizine eklemek için herhangi bir robot, örümcek, site arama/alma uygulaması veya başka bir aygıt kullanma ya da izinsiz amaçlarla kullanıcılar hakkında bilgi toplamak;
8. otomatik yöntemlerle veya sahtekarlık ya da dolandırıcılık amacıyla kullanıcı hesabı oluşturmak;
9. virüs, solucan, truva atı veya daha başka zararlı öğeler aktarmak.

Orsa Ltd, www.toprakana.com.tr sitesi ile ilişkili olarak bu tür davranışların ve içeriği yasaklasa da, bu tür davranışlara ve/veya içeriğe maruz kalınabileceğinden, ilgili hizmeti kullanmaktan doğacak risklerden kullanıcılar sorumlu olacaktır.

12. Mülkiyet Hakları

Orsa Ltd, www.toprakana.com.tr sitesi fonksiyonlarının, içeriğinin, kullanıcı bilgileri ile ilgili haklarının yasal sahibidir. Orsa Ltd tarafından açıkça izin verilmediği sürece bu bilgiler kopyalanamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz veya satılamaz.

13. Gizlilik ilkesi

Kişisel bilgileriniz (ad, rumuz, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlara verilmez ve sadece Toprak Anadan azami faydayı sağlamanız amacıyla kullanılır. Bilgileriniz diğer tüm ürün, üretici bilgilerinin yer aldığı veritabanının korunduğu sistemle korunmaktadır.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi teknik olarak engellenmiştir.

14. Kullanım ve Depolamaya İlişkin Genel Uygulamalar

Kullanıcılar, Orsa Ltd, www.toprakana.com.tr sitesi fonksiyonlarının her hangi sebebe bağlı olarak sürememesi veya içerik ve bilgilerin silinmesinden veya saklanamamasından sorumlu tutmayacaklarını kabul ederler.

15. Bağlantılar

Kullanıcılar www.toprakana.com.tr sitesinin veya kaynaklarının üçüncü taraf bağlantılarına yer verebilir. Orsa Ltd, bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde denetimi olmadığı için harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu değildir. Kullanıcılar bu gibi sitelerde veya kaynaklarda bulunan içeriği Orsa Ltdnin onaylamadığını ve bu içerikten sorumlu olmadığını kabul ederler.

16. Reklamlar

Orsa Ltd, www.toprakana.com.tr sitesi üzerinde yayınlanmak üzere istediği kurumlara yer verebilir.

17. Garanti Reddi Beyanı

Orsa Ltd, www.toprakana.com.tr sitesi üzerinde tanıtımını yaptığı, e-ticaret altyapısında tüketiciden üretici ve kargo firmasına para transferi sağladığı, lojistik ve sevk hizmetlerinde kolaylaştırdığı ürünlere ait hiçbir garanti vermez.

18. Yükümlülük Sınırlamaları

Yukardaki maddelerdeki açıklamalar da dahil olmak üzere, Orsa Ltd. hiçbir koşulda yüz (100) TL yi aşan bir tutar için kullanıcılara karşı sorumlu tutulamaz.

19. Süre ve Fesih

Kullanıcılar www.toprakana.com.tr sitesi üyeliklerini istedikleri zaman e-posta ile bildirimde bulunarak sonlandırabilirler.

Orsa Ltd, istediği zaman, istediği sebeple bahsolunan hizmetleri durdurabilir; gerekçeleri yazılı olmaksızın bir yada birden çok kullanıcılarına bu hizmetleri kullandırmayabilir. Bu durumda kullanıcıların itiraz hakkı olmayacaktır.

20. Bildirimler

Orsa Ltd, e-posta yoluyla veya bu www.toprakana.com.tr sitesi üzerinde yayınlayarak hizmetlerine ilişkin bildirimler sağlayabilir.

21. Muhtelif Hükümler

Bu sözleşme şartları, Türkiye Cumhuriyeti kanunları esasında uygulanır.

Herhangi bir sebeple bu sözleşme şartlarının herhangi bir hükmü veya kısmının herhangi bir mahkemece tatbik edilemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşme şartlarının geri kalan kısmı yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu sözleşme şartlarından doğan hak veya yükümlülükleri, bütünüyle veya kısmen, gönüllü olarak veya yasalar uyarınca, önceden Orsa Ltdnin yazılı izni olmadan bir başkasına devredilemez. Bu tür sözde hak devretme veya vekalet verme işlemleri tümüyle geçersiz olup hiçbir etkiye sahip değildir.

Yukarıda yazanlara sınırlama getirmeksizin, Orsa Ltd, İnternet, bilgisayar ekipmanı, telekomünikasyon ekipmanı, elektrik tesisat ve daha başka ekipmanlarda yaşanabilecek aksaklıklar, grevler, çalışanlarla yaşanan anlaşmazlıklar, isyanlar, ayaklanmalar, toplumsal karmaşa, iş gücü ve materyal yetersizliği, yangın, sel, fırtına, patlama, doğal afet, savaş, devlet tedbirleri, yerel veya yabancı mahkemelerin, üçüncü tarafların görevlerini yerine getirmemesi veya ısınma, aydınlanma veya klima olmaması veya bunlarda yaşanan dalgalanmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan veya dolaylı olarak, afetlerden veya mücbir sebeplerden kaynaklanan performans gecikmelerinden veya başarısızlıklarından hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Sözleşmeyle ilişkilendirilen tüm ekler, bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdırlar.

Bu sözleşme şartları, bu belgenin konusuna ilişkin Orsa Ltd ve kullanıcılar arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturmakta olup konuyla ilgili olarak, sitenin farklı bölümlerindeki bilgilerin, önceki veya eş zamanlı yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların veya sözleşmelerin yerine geçer. Hizmet Şartlarının hükümlerinden yapılabilecek tüm feragatler, yalnızca herhangi bir tarafça yazılı ve imzalı olarak sunulması durumunda geçerli olacaktır.