Üretici Olmak

Toprak Ana projesini basit anlamıyla “satmak ve tüketmek” olarak tanımlamak istemiyoruz. Üreticisini tanıyan ve benimseyen bir toplumun gıda güvenliği açısından güç kazanacağını ve asıl zenginliğe ulaşacağını biliyoruz. Bu paralelde üreticilerimizden beklentimiz daima adil ve temiz gıdalardır.

Üreticilerimiz sundukları bilgilerin doğruluğuna, adil fiyatlandırmaya, ürünlerin miktar ve kalitesine, iyi ambalajlanmasına, zamanında kargolanmasına ve iyi iletişime azami özeni gösterirler.

Üreticiler sitemiz üzerinden kendi belirledikleri bedel üzerinden müşterilere direkt satış yaparlar. Üreticilerimizden sağladığımız hizmetler kapsamında hizmet bedeli alıyoruz. Projemiz sadece perakende satışları desteklemektedir.

Toprak Ana Platformu destek beyanı (*) esasında üretim yapan üreticiler (tercihen aileden çiftçilik geleneğini sürdürenler) sitemize katılabilir. Toplumun hak ettiği temiz ve adil üretim için verilen emekleri tanıtmak, bu emek veren insanlarımızın hak ettiği kazanca destek olmak öncelikli amacımızdır. Toprak Ana projesinde işbirliği esasları sözleşmesi imzalandıktan sonra üreticiler web sayfamızda yer almaktadırlar.

Üretici olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri info@toprakana.com.tr adresine yazınız:

– bulunduğunuz bölge

– adınız

– iletişim bilgisi

– tarım anlayışınız (organik sertifikalı tarım, doğal tarım, permakültür, biodinamik tarım, Shumei, vb)

– ürünleriniz (mamul ürünler üretim izin belgesine sahip olmalıdır)

– eğer varsa, tarımsal faaliyet dışındaki diğer işleriniz (geçmiş ve mevcut)

– tarımsal ürünlerinizle ilgili satış yaptığınız referans kurumlar

– tarımsal yaklaşımınızla ilgili referans aldığınız kişiler, kurumlar, görüşler

– önerileriniz

Organik sertifikanız olsun veya olmasın, kimyasal dış girdi ve GDO’lu tohum kullanmamanız vazgeçilmez koşulumuzdur. Yaşam yolculuğunda arkanızda sürüklediğiniz bir “kirletici” olmamalı!

(*): Destek Beyanı

 

Kendi mekânımızda, yerel değerlerimize sahip çıkarak, üzerinde yaşadığımız biricik dünyamızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak istiyorum. Aşağıda yer alan ilkelerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamdaki değerlerin geliştirilerek sürdürülebilirliği için, Toprak Ana Platformu’nu desteklediğimi beyan ederim.

1. Yaşamsal, ticari veya sosyal faaliyetleriyle insanlar üzerinde yaşadıkları topraklara hiçbir şekilde zarar verme hakkına sahip değildir. Toprağa bilerek ya da bilmeyerek zarar verenleri uyarmak ve gerekli önlemlerin oluşumuna destek vermek hepimizin görevidir.

2. Biyoçeşitliliğin korunması öncelikli kriterlerimiz arasındandır. Bu çerçevede, yerel (geleneksel) tohumlarımızın korunması, takas edilmesi ve değerlendirilmesi için çiftçilerimiz ve bilim insanlarımızın inanç ve emek birlikteliği büyük önem taşımaktadır.

3. Sürdürülebilir ve doğa dostu tarım faaliyetleri sürecinde, özellikle küçük çiftçilerimizin, adil ticaret prensiplerinde, refah düzeyi iyileştirilmelidir. Üretim-tüketim zincirinde üreticinin kimliğini koruması, tüketici için önemli bir kalite ve iz güvencesidir.

4. Toprağımızda yetiştirdiğimiz tohumlar, hasat edilen ürünler ve mamül olarak tüketilen gıdalar sağlığımız açısından yaşamsal önem taşırken, sosyal ve kültürel zenginliğin de önemli birer göstergesidirler.

5. Topraklarımızda yetişen zengin bitki örtüsü, bizler için en doğal şifa kaynağıdır. Geleneksel bilginin (bilgeliğin), bilimsel araştırmalar ve akademik yönlendirmelerinde, sağlık sorunlarına ‘doğal çözümler’ sağlamak toplum refahı için büyük önem taşır.

6. Daha çok üretmek ve tamir için çabalamak değil, doğayı bozmadan yaşamak ve doğru miktarda (muhtemelen daha az) tüketmek amaç olmalıdır. Topraklarımızı, çevreye saygı esasında, değerlendirmek için, kırsal alanda ve kentlerde bu amaca yönelik farklı düzeyde eğitim ve projelendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmaların ön şartı maddi kaynak olmamalıdır.

Toprak Ana Platformu için desteğim, hiçbir maddi kaynak aktarımı içermez. Kasım 2017.