Ekosol
Ekosol
 • Şehir : İstanbul / CEKMEKOY
 • Sevkiyat Günleri : Çarşamba, Cuma
 • Minimum Sipariş Tutarı : 35 TL
 • Organik Sertifika :

Harita yükleniyor ...

İstanbul / CEKMEKOY

  Firmamız 2005 yılından bu yana Organik Solucan Gübresi üretimini gerçekleştirmektedir. 50 yılı aşkın bir süredir yurt dışında gelişmiş ülkelerde kullanılan Solucan Gübresi ne yazıktır ki ancak birkaç yıl önce Türk tarımı, peyzajcıları ve botanikçileri ile buluşma imkânı bulmuştur. EKOSOLFARM Gübrenin devamlı uygulamalarında % 30!a varan verim artışı, 15 gün erkencilik, vejetatif organ gelişimi, kökün güçlü ve dayanıklı olması hastalıklara karşı dayanıklılık sağlaması organik madde içeriğinin yoğunluğu; çiftçilerimizin en fazla memnun kaldıkları sonuçlarken, botanikçilerin en dikkatini çeken konu ise sinek, koku oluşturmaması, daha canlı ve dayanıklı bitkiler elde edilmesi, sulama ihtiyacının azalmasıdır.
   


   


  EKOSOLFARM SOLUCAN GÜBRESİ’NİN diğer organik gübrelerden farkı: Solucanlar, dünyanın varoluş sürecinin başından beri hayatta kalabilen nadir hayvanlardan biridir. Bunca zamandır hayatta kalabilmelerini, bağışıklık sistemlerinin gücüne borçludurlar. Bağışıklık sistemlerinin gücü de, solucanların üzerinde ve sindirim sistemlerinde mevcut olan ve onları koruyan vücut sıvıları (sölom sıvısı) sayesinde oluşur. Solucanların hareket kolaylığı sağlamak ve toprakta bulunan milyonlarca zararlı bakteriden korunmak için yani hastalanmamak için sölom sıvısı salgılarlar. Sölom sıvısının zararlı organizmalara karşı olan baskılayıcı tutumu kanıtlanmış ve hatta omurgalı canlılarda kanser hücreleri üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıdaki mikroorganizma taşıyan, azot fikse eden bakteriler ve antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. Solucanların sindirim sistemlerinde rhizobium (azot biriktirmeye yarayan bakteriler) azoto bakteriler nitrosomonas (amonyağı nitrata nitratı nitrite çeviren bakteriler ) ve mikorizal mantarlar (bitki korteksinde yaşayan alımı yavaş besinleri alınabilir forma getirmekte yardımcı olan bakteriler) bulunmaktadır. Bu bakteri ve mantarları solucan sindirim sisteminden geçen yiyeceğe karıştırmak sureti ile gübreye enjekte ederler “İşte mucizenin tanımı budur. Solucanlara verilen mamalar, solucanların bu doğal sindirim sisteminden geçerken bu enzim ve bağırsak faaliyetleri sonrası ortaya çıkan dışkı yani vermikest, parçalama gerektirmeyen bitkinin alabileceği formda yoğun bitki besin elementleri yüklenerek çıkar. Hem enzimler hem bitki besin elementleri hem Sölom sıvısı sayesinde son derece kaliteli ve değerli bir dışkı olan Ekosolfarm solucan gübresi; kök ve kök çevresinde ki hastalıklara (nematod, fusariyum) karşı direnç sağlar. Bu direnç ve besinler kök kılcalları ve ana kökler tarafından bitkiye aktarılır. Organik maddece zengin bu doğal gübre sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.


  MUCİZE CANLI KIRMIZI KALİFORNİYA SOLUCANI: Solucanlar, dünyanın var oluş sürecinin başından beri hayatta kalabilen nadir hayvanlardan biridir. Bunca zamandır hayatta kalabilmelerini, bağışıklık sistemlerinin gücüne borçludurlar. Bağışıklık sistemlerinin gücü de, solucanların üzerinde ve sindirim sistemlerinde mevcut olan ve onları koruyan vücut sıvıları (sölom sıvısı) sayesinde oluşur. Solucanların hareket kolaylığı sağlamak ve toprakta bulunan milyonlarca zararlı bakteriden korunmak için yani hastalanmamak için sölom sıvısı salgılarlar. Sölom sıvısının zararlı organizmalara karşı olan baskılayıcı tutumu kanıtlanmış ve hatta omurgalı canlılarda kanser hücreleri üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıdaki mikroorganizma taşıyan, azot fikse eden bakteriler ve antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. Solucanların sindirim sistemlerinde rhizobium (azot biriktirmeye yarayan bakteriler) azoto bakteriler nitrosomonas (amonyağı nitrata nitratı nitrite çeviren bakteriler ) ve mikorizal mantarlar (bitki korteksinde yaşayan alımı yavaş besinleri alınabilir forma getirmekte yardımcı olan bakteriler) bulunmaktadır. Bu bakteri ve mantarları solucan sindirim sisteminden geçen yiyeceğe karıştırmak sureti ile gübreye enjekte ederler “İşte mucizenin tanımı budur. Solucanlara verilen mamalar, solucanların bu doğal sindirim sisteminden geçerken bu enzim ve bağırsak faaliyetleri sonrası ortaya çıkan dışkı yani vermikest, parçalama gerektirmeyen bitkinin alabileceği formda yoğun bitki besin elementleri yüklenerek çıkar. Hem enzimler hem bitki besin elementleri hem Sölom sıvısı sayesinde son derece kaliteli ve değerli bir dışkı olan Ekosolfarm solucan gübresi; kök ve kök çevresindeki hastalıklara (nematod, fusariyum) karşı direnç sağlar. Bu direnç ve besinler kök kılcalları ve ana kökler tarafından bitkiye aktarılır. Organik maddece zengin bu doğal gübre sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.


  NEDEN EKOSOLFARM ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ? Bitki, tabiatı gereği büyümek için fotosentez yapmaya, bunun içinde topraktan kökleri vasıtasıyla alacakları suya, makro ve mikro elementlere ihtiyaç duyarlar. Bu büyüme esnasında bulunduğu ortamdaki topraktan bitki besin elementlerini kökleri vasıtası ile çekip kullanır. Yeniden aynı yerde, aynı verimde ürün alabilmek için bitkinin kullanmak sureti ile topraktan eksilttiği değerlerin yerine konması gerekmektedir. Toprakta eksilen elementler, bir süre kimyeviler ile desteklenmeye çalışılsa da, zaman içerisinde toprak kusma noktasına gelir. Ne kadar gübre kullanılırsa kullanılsın toprak elementleri çözerek bitkiye ulaştırabileceği formunu kaybetmiştir. Toprakların süratle kimyasal gübrelerle verimsizleştiği şu günlerde toprakların yeniden yaşar hale getirilmesi şarttır. Önceliği topraklarımızdaki organik madde miktarını arttırmalıyız. Bu vesile ile hem ürün miktarı hem de kalitesi hızla artacaktır. Solucan gübresi 50 yıldır dünyanın tarımda gelişmiş birçok ülkesinde kullanılmaktadır. Özel bir solucan olan Kırmızı Kaliforniya Solucanının gübresi, bu üstün nitelikle gübre özelliğine, solucanların sindirim sistemleri ve yüzeylerindeki sölom sıvısı sayesinde ulaşır.


  EKOSOLFARM ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ KALİTE VE VERİMLİLİK. FİDECİLİKTE : Bir bitkinin sağlam ve dirençli olabilmesi ancak kök gelişiminin tam olarak tamamlaması ile mümkün olabilir. Kökün kılcallarının uzunluğu sarmallığı kalınlığı kök gelişimini gösteren fiziksel gelişimlerdir. Kökte yaşayan azot fikse eden bakterilerin mevcudiyeti sahaya alınan fidelerde gelişimi hızlandırır. EKOSOLFARM ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ kullanımı ile domates fidesinde ciddi bir gelişim göstermiş, yaprak sayısı, gövde kalınlığı, yaprak büyüklükleri beklenenin üzerinde oluşmuştur. Fide yetiştirilmesinde uygulanan organik solucan gübresi, dikim esnasında fide çukurlarına da uygulandığı takdirde bitki de başlayan gelişme artarak çoğalacak ve aynı zamanda toprak patojenlerine karşı baskılayıcı tutum sergileyen Ekosolfarm dayesinde dirençleri yeni bulundukları ortamda da devam edecektir.


  SERACILIKTA: Sera ortamları mevsimsel etkileri ortadan kaldırmakla beraber nemli ortamlarda oluşan patojenlere karşı ortam hazırlar. Ekosolfarm Organik Solucan Gübresi toprak patojenlerine karşı baskılayıcı tutum sergileyerek bitki gelişiminde yaşanabilecek problemleri en aza indirger. Ekosolfarm solucan gübresinin su tutma kapasitesi yüksek olduğundan daha az sulama ihtiyacı doğacaktır. Aynı zamanda bitki ihtiyacı oranında gübreyi ve suyu gövdesine alacağından toprak nemini kaybetmeyecektir. MEYVECİLİKTE: Fidan Yetiştiriciliğinde: Sebze fidelerinde de bahsedildiği gibi kök gelişimini hızlandırır. Dayanıklı hastalıklara karşı dirençli bitkiler elde edilir. Serbest gübre olduğundan toprağı sıkıştırmaz kökün daha geniş alanlarda hava boşlukları sayesinde besinlere ulaşımı ve beslenmesi kolaylaşır. Organik Solucan Gübresi ile yetiştirilen fidanların dikimleri esnasında da fidan çukuruna uygulanması gelişimi hızla arttırır. İlk yetiştiricilikte uygulanan gübrenin büyümeye etkisi büyük olur. Uygulamanın devam etmesi durumunda erkencilik, verim artışı gözlemlenir. Ağaçlarda; Yaşını tamamlamış meyve de olan ağaçlarda ilk uygulamadaki meyvede %100 aroma farkı elde edilir. Müteakip uygulamalar devam edilirse 3. Uygulamanın sonunda verim artışı erkencilik gözlemlenebilir.


  PARK VE BAHÇELERDE, ORTAK KULLANIM ALANLARINDA, SİTELERDE: Park ve Bahçelerde üreticilerin site yönetimlerinin ve belediyelerin ön planda tutmaları gerek en önemli başlık çiçeklerin dayanıklılığı ve az sulama ihtiyacıdır. Kısa süreli peyzaj yapıldığından çiçeklerin renklenmesi ve büyümesi önemlidir. Ekosolfarm Organik bir gübre olduğundan ortama kimyevi gübrelerde olduğu gibi bir zararlı gaz salınımı yapmaz. İstenildiği gibi çimlerle temas sağlanabilir. Su tutma kapasitesi yüksek olan gübremizin kullanıldığı alanlarda sulama azaltılabilir.


  HOBİ BAHÇELERİNDE, KIŞ BAHÇELERİNDE VE BALKON BAKÇECİLİĞİNDE Ekosolfarm Organik Solucan Kompostu dar alanlarda yüksek verim sağladığı için saksıda veya dar alanlarda toprakla iç içe olmayan alanlarda yetiştiricilik için büyük önem taşır. Yetiştirdiğiniz bitkiler herhangi bir katkıya ihtiyaç duymadan yetiştirilebilir. Yabani ot tohumu içermediğinden dar alanlarda bitkiniz ihtiyaç duyacağı elementleri yabani otlar ile paylaşmaz. HER BİTKİDE Solucan gübresi tüm bitkilerde kullanılabilir. Kalitede ve ürün miktarında artış erkencilik sağlar. “Kaliteli, bol ve dirençli bir ürün almak için önce kökün sağlıklı olması gerekir. Ekosolfarm Solucan Gübresi bitkinin kök yani vejetatif organ gelişimini arttırır, güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Kimyevi gübre kullanmak zorunda olan çiftçiler, solucan gübresini düzenli kullanmaları halinde toprakta organik madde miktarı artacağından daha az kimyevi gübre kullanım ihtiyacı duyarlar. Solucan gübresindeki enzimlerin zararlılara karşı baskılayıcı tutumu nedeni ile toprakta yararlı bakteri ve mikroorganizmalarda artış gözlenir. Toprağın organik madde muhtevasını arttırdığından toprağın tekstürünü iyileştirir. Azot, fosfor, potasyum gibi bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Solucan gübresi içindeki değerli bitki besin elementlerinin suda çözünürlükleri fazladır ve bu besinleri düşük hızla ortama bıraktıklarından bitki daha uzun süre beslenir. Bu da çiftçimiz için daha az gübre kullanmaya ihtiyaç duyacaktır demektir. Toprağın su tutma kapasitesini arttırır, toprakta uzun süre kalır ve beslemeye devam eder. Tüm bunların sonucu olarak kaliteli ürün, erkencilik, gerçek aroma, dayanıklılık, direnç, kök gelişimi, toprak ta sağlık ve direnç sağlayan bu gübre bu özellikleri nedeni ile yeniçağ gübresi olarak bu ismi hak etmiştir.


  SERADA DOMATES BİTKİSİNDE SOLUCAN GÜBRESİ VE FARKLI SULAMA TİPLERİNİN VERİME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Deneme, 500 metrekare serada solucan gübresi, kontrol, terleme sulama ve damlama sulama parselleri olarak kuruldu. 19 Ekim tarihinde Ermazaden 4156 çeşidi domates fideleri seraya şaşırtıldı. Serada 12 sıra olup denemede bu sıraların ilk 7 bitkisinden gövde boyu, çapı, yaprak sayısı ve meyve sayısı gözlemleri yapılmıştır. Gözlemler bitkilerin ilk gelişim dönemlerinde yapılmıştır. Hasad verileri ise toplam 6 hasadın 1.kalite, 2.kalite ve 3. kalite olarak ortlamaları alınmıştır. Serada yapılan otomatik sulamalarda bitkilere verilen su miktarları; terleme sulama 5 dakikadan günde iki kez toplam 10 dakikada 220lt/gün ‘dür. Damlama sulama 7 dakikadan günde iki kez 14 dakikada 320lt/gün su verilmiş olup bu daha sonra 14/01/2010 tarihinde terleme sulama 5 dakikadan 7 dakikaya günde iki kez toplam 14 dakikada 308lt/gün, damlama sulamaya 7 dakikadan 9 dakikaya günde iki kez 18 dakikadan 410lt/gün sulama yapıldı. İlgili Terleme Sulamam Firmasının kurum aşamasında teknik ekip eksikliği ve bilgi eksikliği nedeniyle denemede bitkiler şaşırtıldıktan sonra terleme sulama kısmında birçok fide kurumuştur. Yine gelişim aşamasında da bitkilerde dengesiz bir büyüme olduğu aynı sırada bazı bitkiler kısa, bazıları normal uzunlukta oldukları gözlemlenmiştir. Bu da dengesiz su alınımını ortaya koymaktadır. Bitki gözlem (boy, çap, yaprak sayısı, meyve sayısı) sonuçlarına bakılırsa damlama sulama solucan gübreli bitkilerin diğerlerine göre daha iyi geliştikleri söylenebilir.Yapılan 6 hasadın genel verim toplamına bakılırsa; Damlama sulama solucan gübreli; 1.kalitede 31.195kg. , genel toplam:61.591kg ‘dur. Damlama sulama solucan gübresiz; 1.kalitede 21.649kg. ve genel toplam:47.716kg’dur. Terleme sulama solucan gübresiz;1.kalitede 18.017kg. genel toplam:18.017kg ‘dur. Terleme sulama solucan gübreli;1.kalitede 21.028kg. ve genel toplam:42.832kg. ‘dur. Solucan gübresinin hem verime hem de kaliteye etkisi damlama sulamada daha belirgin görülmüştür. Solucan gübresinin toplam genel verime ve meyve kalitesine etkisi her iki sulama tipinde de bir artış göstermektedir.Positve SSL on a transparent background Copyright © 2010-2014 Toprak Ana. Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Gizlilik İlkesini ve Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar.